De vijver in de herfst

Heb je een vijver?

Vergeet dan niet om nu een net over de vijver te spannen. De bladeren die nu van de bomen (gaan) vallen zijn een gevaar voor het leven in het water.

Span een fijnmazig net

Het net houdt de meeste bladeren tegen zodat die niet in het water vallen. Bladeren die op het water vallen, zakken naar beneden en zorgen voor een laag met slib op de bodem. Planten sterven af en door het rottingsproces ontstaan er giftige gassen. Het biologisch evenwicht is verstoord en het zuurstofniveau daalt. De vissen en planten kunnen daardoor sterven en algen kunnen explosief gaan groeien! Super zonde als de vijver net op orde is!

Vind je een net lelijk?

Pak dan een schepnet uit de kast. Schep regelmatig de bladeren uit de vijver. Je kan ook met het netje bladeren van de bodem wegschrapen. Doe dit zo veel mogelijk, liefst voordat het gaat vriezen.

Andere tips

  • Verwijder (draad)alg,dat voorkomt een explosieve groei in de lente.
  • Voer de vissen niet meer als het water kouder is dan 10 graden.
  • Controleer de waterhardheid.
  • Verwijder uitgeroeide/dode plantendelen.
  • Verplaats vorstgevoelige planten naar diepere gedeelten in de vijver zodat deze niet bevriezen in de winter.
  • Denk aan het winterklaar maken van de waterpomp.

Toch problemen?

Heb je ondanks je inspanning toch problemen in de vijver? Te veel slib op de bodem, te veel algengroei of andere problemen?

Neem contact met ons op!

Voor vijveradvies